Avís Legal

El lloc web www.esg.cat és titularitat de ELECTRÒNICA SABOYA, S.L., amb NIF B-60734332; domicili al c/Montseny, 47 local 2, 08440 – CARDEDEU; info@elecsaboya.com

Política de privacitat

NOM, en endavant ELECTRO SERVEI GRUP, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per ELECTRÒNICA SABOYA, S.L. implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals aquesta web estigui redirigida.ELECTRÒNICA SABOYA, S.L. no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

  • Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, ELECTRÒNICA SABOYA, S.L. informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis de l’existència de fitxers de dades de caràcter personal.
  • Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web o a través de qualsevol altre formulari o suport, inclosos els formularis de participació en les nostres promocions o concursos, ho seran amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud i/o la participació en la promoció o concurs de que es tracti, d’oferir-li ELECTRÒNICA SABOYA, S.L. i els nostres serveis de promoció econòmica i d’interrelació empresarial, de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels nostres productes i serveis, així com per gestionar qualsevol altre tipus de relació que mantingui amb nosaltres.
  • Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
  • Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a les finalitats abans descrites, així com per a l’enviament de newsletters, comunicacions via correu postal, telèfon, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà telemàtic, amb informació comercial dels productes i serveis d’ELECTRÒNICA SABOYA, S.L., sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació, la qual cosa pot fer enviant-nos un correu a INFO@ELECSABOYA.COM amb l’assumpte BAIXA PUBLICITAT.

L’usuari també dona el seu consentiment per a que les dades recollides a través dels apartats de subscripció d’aquest web o d’altres webs o aplicacions als que sigui aplicable aquesta política de privacitat, siguin emmagatzemades al datacenter de l’empresa The Rocket Science Group, LLC, que proporciona el servei de correu electrònic màrqueting anomenat MailChimp, situat als Estats Units, país que té unes lleis de privacitat que no són tan protectores com les aplicables en la Unió Europea, per bé que MailChimp, que actuarà com a encarregada de tractament en la recollida i emmagatzematge de les seves dades, incorpora en el seu acord de processament de dades les clàusules contractuals tipus establertes en la Decisió de la Comissió Europea 2010/87/UE, de 5 febrer de 2010, per donar les garanties adequades exigides en una transferència internacional de dades.

Així mateix, la participació en les nostres promocions o concursos implica el seu consentiment per a la publicació de les seves dades identificatives i/o la seva imatge en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió utilitzats per ELECTRÒNICA SABOYA, S.L, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar els seus serveis i activitats.

  • Cessions: ELECTRÒNICA SABOYA, S.L únicament realitzarà cessions de dades quan ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.
  • Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa de desenvolupament, a les nostres oficines situades alc/Montseny, 47 local 2, 08440 – CARDEDEU, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica INFO@ELECSABOYA.COM
  • Mesures de seguretat: ELECTRÒNICA SABOYA, S.L l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
  • Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, ELECTRÒNICA SABOYA, S.L es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.
  • Cookies: ELECTRÒNICA SABOYA, S.L utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies
  • Actualització de la Política de Privacitat: ELECTRÒNICA SABOYA, S.L pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.

Consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials a persones jurídiques

El fet de subministrar dades empresarials mitjançant aquesta web autoritza a ELECTRÒNICA SABOYA, S.L a remetre-li comunicacions comercials electròniques dels seus productes i serveis, sempre que no ens hagi indicat que no vol rebre aquest tipus d’informació, la qual cosa pot fer enviant-nos un correu a INFO@ELECSABOYA.COM amb l’assumpte BAIXA PUBLICITAT.

Propietat intel·lectual

Els continguts d’aquest lloc web, incloent els seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i són titularitat exclusiva d’ELECTRÒNICA SABOYA, S.L. Els textos, imatges, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són, per tant, propietat exclusiva d’ELECTRÒNICA SABOYA, S.L o els seus llicenciants, per la qual cosa qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ELECTRÒNICA SABOYA, S.L.